Oscar Đã Có Chỉ Tiêu Đánh Giá Phim Hay Mới, Các Mọt Phim Biết Chưa? [HOT]

Theo đó, các tác phẩm gửi tới Viện hàn lâm phải đáp ứng được 2/3 tiêu chí mới được đưa ra dưới đây mới có cơ hội tranh giải ở hạng mục Phim hay nhất của Oscar.

Cách đây không lâu, Viện Hàn lâm đã đưa ra 4 tiêu chí mới để đánh giá các bộ phim muốn tranh giải Phim hay nhất của Oscar. Những tiêu chí này sẽ chính thức được áp dụng tại Oscar 96 được tổ chức vào năm 2024.

Được biết, các tiêu chí này được thiết lập nhằm khuyến khích sự đa dạng và đảm bảo sự bình đẳng không chỉ tồn tại trong phim mà còn trên thực tế (bao gồm cả thành phần đoàn phim) xét về các yếu tố: giới tính. , khuynh hướng tình dục, chủng tộc, dân tộc và khuyết tật.

Oscar Đã Có Chỉ Tiêu Đánh Giá Phim Hay Mới, Các Mọt Phim Biết Chưa? [HOT]

Đặc biệt:

Thứ nhất, đối với tác phẩm dự thi, mỗi phim phải có ít nhất một nhân vật chính hoặc phụ là người da màu, dân tộc thiểu số.

; ít nhất 30% nhân vật dòng thứ hai trong cốt truyện đến từ hai nhóm thiểu số; hoặc cốt truyện, chủ đề của phim phải hướng vào một trong những nhóm thiểu số của xã hội. Ở đây, nhóm thiểu số sẽ bao gồm: phụ nữ, người da màu, người thuộc cộng đồng LGBT hoặc người khuyết tật.

David Rubin, Chủ tịch Học viện kiêm Giám đốc điều hành của Dawn Hudson cho biết: “Tiêu chí này sẽ giúp phản ánh sự đa dạng của dân số toàn cầu. Chúng tôi tin rằng nó sẽ là chất xúc tác cho sự thay đổi lâu dài và cần thiết trong ngành công nghiệp điện ảnh ”.

Tiêu chí thứ hai hướng đến thành phần đoàn phim. Để đạt tiêu chuẩn, mỗi đoàn làm phim phải có ít nhất hai vị trí là trưởng đoàn hoặc trưởng nhóm người thiểu số và ít nhất một người da màu hoặc dân tộc; ít nhất 6 thành viên trong đoàn là người da màu / dân tộc; hoặc ít nhất 30% thành viên thuộc các nhóm thiểu số.

Chi tiêu 3 đề cập đến các kỳ thực tập và học việc được trả lương cũng như các cơ hội đào tạo cho người da màu.

Và tiêu chí thứ 4 đề cập đến việc tiếp thị, quảng cáo và phân phối phải có phụ nữ, người da màu, người LGBT hoặc người khuyết tật.

Các tiêu chí đánh giá trên được phát triển bởi một nhóm do DeVon Franklin và Jim Gianopulos đứng đầu, với sự tham vấn của Hiệp hội các nhà sản xuất Hoa Kỳ. Được biết, họ đã tham khảo các tiêu chuẩn được sử dụng bởi Viện phim Anh và Giải thưởng Viện hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh.

Theo Theguardian

: Theo chúng tôi, nhóm thiểu số ở đây không hẳn là về số lượng mà còn là về vị trí, quyền được nói, cơ hội bình đẳng trong công việc, … của họ trong xã hội ngày nay.